Nybyg og tomgang

Danmarks Statistik er leveringsdygtig i tal omkring tomgang i de enkelte kommuner. Desværre er tallene ret forsinket og giver derved ikke altid et retvisende billede af det nuværende situation. Vi har i Datic udviklet en scraper der dagligt henter lejedata fra en række sites. (læs mere her.). Det gør at vi har et præcist dagligt, ugentligt, månedligt billede af ledige boliger.


Der blev i 2019 og 2020 samlet bygget 32.312 lejligheder i Danmark.

Af disse er kun 3,3% beboet af ejere, (1.077 enheder for hele landet.) Datics data om efterspørgsel viser en betydelig underforsyning af ejerlejligheder og dette kan være medvirkende til de voldsomme stigninger i priser på ejerboliger i øjeblikket. (medio 2021).

Tomgang

Af de ca. 32.000 nye lejligheder fra 2019 og -20, står hele 20% tomt. En søgning I Datics data vedr. udlejning viser, at det primært er udlejningsboliger der står tomme. Der er dog stor forskel i andelen af tomme lejligheder. Hvor Holbæk, København, Helsingør og Gladsaxe næsten har lejet alt ud og meget lav tomgang, har byer som Lyngby, Høje Taastrup, Viborg og Silkeborg over 30% nye tomme lejligheder. En tomgang der muligvis kunne være undgået ved at have bygget ejerboliger.

Hvad kan man bruge tallene til?

Tomgang er et direkte udtryk for at man ikke har bygget til de målgrupper som ønsker at bo det sted. For at sikre en bedre byudvikling hvor der bygges boliger efter borgernes behov, er det vigtigt at der politisk og administrativt skabes overblik og styring. I de fleste af disse byer, findes en stor efterspørgsel (og betalingsvillighed) på ejerlejligheder. Datics beregninger viser at tomgangen i høj udstrækning kunne være undgået hvis der var bygget ejerboliger. Der er i planloven ikke mulighed for at bestemme om boliger skal være eje eller leje, men der er dog en række effektive håndtag som kan påvirke beslutningen i en retning som er mest optimal for den pågældende kommune.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *