Om DATIC

Datic er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om strategisk byplanlægning med udgangspunkt i data, processer og analyser, hvor vi metodisk kombinerer data og byudvikling. 

 

Vi har data, der giver overblik over forskellige målgruppers boligefterspørgsel, og kan give data for både de interne i den konkrete kommune og potentielle tilflyttere. 

Vi kan visualisere flyttemønstre, og deraf give et billede af hvem – og hvor, tilflyttere kommer fra. Vi kigger bredt med vores data for at få et indblik på alle borgeres behov, fremfor kun enkelte grupper. 

 

Denne datainformation omsætter og formidler Datic, hvorefter kommunen eller ejendomsudvikleren har et fundament til at programmere udviklingsprojekter bedst muligt – eksempelvis sådan at nærområdet kan tegnes og planlægges ud fra bl.a. potentielle målgruppers behov. 

 

Data kan ligeledes bruges som et fællessprog i den indledende dialog forvaltning/byråd og udvikler imellem, hvilket Datic kan hjælpe med at sætte ord på.

IMG_0209

fortællingen

DATIC blev grundlagt i 2020 af partnerne Kamilla Kinimond og Jesper Wagner. 

Med ønsket om at kvalificere projektudvikling og forbinde hvert enkelt sted til en større strategisk sammenhæng, arbejder vi databaseret med byudvikling. 

Vi er ikke optaget af ”hvor meget” men af ”the why”. Vi fokuserer på, hvilke velfærdsdagsordner, byudviklingen skal sikre, samt på de processer der bedst sikrer et holistisk resultat.

tilgangen

Data & præcision

Udgangspunktet for alle vores analyser er data og indsigt. Derfor vægter vi forarbejdet med at sikre de bedste data meget højt – og sikre, at de rummer den præcision, der sikrer en evident analyse. Uanset om du har brug en stor og kompleks analyse, eller om du ”kun” har brug for en ”hurtig rapport”.

Kreativitet

Vil tilskynder konstant at have fokus på nye data og tænke i nye og kreative måder at belyse problemstillinger på. Endvidere ønsker vi at koble data sammen, hvor det er muligt og giver mening. Sammenkobling af data rummer nemlig ofte et uudnyttet potentiale for synergi.

Operationelle indsigter

Vi tror på, at indsigter skal operationaliseres for at bringe værdi. Derfor sikrer vi, at du ikke blot får endnu en støvsamlende rapport til reolen. Har du behov for at implementere analysens indsigter i dit projekt eller brug for hjælp videre i dialog med andre interessenter, så kan vores erfarne team sekundere dig.

Strategisk planlægning

Datic arbejder for at forbinde de politiske visioner med projektudviklingen og byplanlægningen gennem strategisk planlægning og analyse. Det gøres ved, at vi analyserer de aktuelle politiske visioner for det pågældende sted og kobler dem til de by- og projektudviklingsmuligheder, der er.

PNG-billede

Bæredygtig byudvikling handler om at forene det sociale, økonomiske og miljø/klima i en balance, der tilgodeser alle tre elementer samtidig. 

Det kan være økonomisk tungt at tilgodese miljø og klima samt sociale elementer i et byggeri, men hvis et byggeri ikke bidrager med mere end at være økonomisk interessant, er det ligegyldigt.  

Og omvendt! Hvis byudvikling kun er socialt og miljø/klimamæssige interessant og der ikke er nogen til at betale, sker udvikling ikke.

Partnere

Kamilla Kinimond

Partner & Direktør

Tlf. nr.: 20 66 99 05

E-mail: kk@datic.dk

Kernekompetencer

  • Visions- og strategiprocesser
  • Forandringsledelse
  • Inddragende facilitator
  • Planprocesser i strategisk byplanlægning

Kamilla er uddannet cand.arch og har en master i strategisk byplanlægning sammen med 10 års erfaring med byplanlægning i  kommunalt regi. 

Foruden en bred erfaring med planprocesser både inden for strategisk planlægning og lokalplanlægning, arbejder Kamilla også med procesledelse – Herunder inddragelse til strategiske forløb om byudvikling med forvaltninger og byråd samt den pågældende kommunes borgere og interessenter.

Jesper Wagner

Partner

Tlf. nr: 53 69 55 19

E-mail: jw@datic.dk

Kernekompetencer

  • Databehandling
  • Dataindsamling
  • Formidling
  • Salg

Jesper har en CBA i strategisk lederskab fra AVT Business School. 

Jesper har siden 2014 arbejdet med behandling og formidling af data omhandlende skæringspunktet mellem kommuner og borgernes boligønsker op imod investorers og ejendomsudvikleres forretningsstrategi.