Kommuner

Strategisk byledelse – og strategisk planlægning handler om at kende de delelementer en kommune er gjort af. Det handler også om at kende sit potentiale for vækst så de offentlige investeringer kan følge med den strategiske byudvikling. 

 

Ved brug af data kan der skabes et fælles sprog politikere og forvaltning i mellem, så den strategiske byudvikling er i spil både på visions- og på det operationelle niveau. Data skaber det overblik over målgrupper (og målgruppers behov), priser og det samlede potentiale, der skal til for at der kan fokuseres på krav til kvalitet af arkitektur og byens rum.

Dilemmaer i byudvikling

▪ Hvordan sikrer man blandede byer sammen med investorer? 

▪ Kan man programmere udviklingsprojekter så det matcher målgruppers behov og krav – og giver noget

      tilbage til byen? 

▪ Hvordan sikrer man at de offentlige investeringer, er afstemt med den strategiske byudvikling?

▪ Hvordan sikrer man en god inddragelsesproces, når der er noget på spil?

Vi hjælper med

Data

Vi leverer et solidt beslutningsgrundlag for kvalificeret byudvikling. Med baggrund i data fra vores forskellige datakilder, hjælper vi med en analyse af muligheder, målgrupper og priser.

Facilitering

Vi formidler data og viden via oplæg og faciliterede workshops så beslutningstagere får data ‘gennem hænderne’ og mulighed for at arbejde med data i et anerkendende rum – hvor formålet er at omsætte data til handling Vi tilrettelægger og afholder borgermøder, der sikrer en god inddragelse.

Strategiarbejde

Når retningen er sat, skal data føres ud i livet. Vi hjælper med at videreføre handling til strategier som bosætnings- eller planstrategier samt konkret planlægning herunder temarevisioner i kommuneplanlægning for strategisk byudvikling.

Planrådgivning

Vi har solidt kendskab til planloven og løser planopgaver inden for lokalplanlægning og kommuneplanlægning. I planprocesser kan vi lige så bistå med høringsmateriale, byrådsindstillinger samt dialog med borgere/politikere og udviklere.

Ejendomsudviklere

Ved brug af data kan du skabe et fælles sprog med politikere og administration i en kommune. Igennem en fælles forståelse af et projekt eller en kommunes udfordringer, kan du hurtigere udforme dit projekt så det giver mest værdi for alle; både borgere, politikere og dig som udvikler.

Dilemmaer i ejendomsudvikling

▪ Hvordan holder man et borgermøde uden at det ender i ekstra omkostninger til projektet? 

▪ Hvordan fremmer man tidsmæssigt et projekt hos forvaltningen og politisk? 

▪ Kan man skabe blandede byer med billige boliger og stadig tjene penge? 

▪ Hvordan sikrer man at udviklingsprojekter er i overensstemmelse med en kommunes fortælling og

      vision?

Vi hjælper med

Data

Vi leverer et solidt beslutningsgrundlag for kvalificeret byudvikling. Med data fra flere forskellige kilder sikrer vi at forudsigelser om fremtidig efterspørgsel bygger på et realistisk fundament af aktuelle data om salgs- og lejepriser.

Dialog med kommuner

Vi hjælper med at sikre optimale betingelser for dit projekt i den kommunale behandling. Vi skaber et fælles sprog gennem data og hjælper med at forstå udviklings- og tilpasningsmuligheder inden for de kommunale rammer.

Planrådgivning

Som rådgiver for udviklere varetager vi dialogen med forvaltninger, og sikrer at projektet bliver klart til igangsætning og lokalplanlægning. Vi har solidt kendskab til planloven og løser planopgaver inden for lokalplanlægning og kommuneplanlægning. I planprocesser kan vi lige så bistå med høringsmateriale, byrådsindstillinger samt dialog med borgere og politikere.

Projekt-programmering

På baggrund af kontekstanalyse og den bagvedliggende dataindsamling hjælper vi med at programmere projektet i volumenstudier, der tilgodeser det konkrete projekts potentiale for at koble sig på – og binde bydelen sammen.