Artikler

Klimaplaner og fysisk planlægning

Udgivet d. 15. marts 2024

Hvis ejendomsbranchen skal gøre sig relevante, skal de indse at deres rolle handler om langt mere end valg af bæredygtige materialer.

 

96 ud af 98 kommuner har nu udarbejdet en klimaplan. Produktionen af planen og den kommende implementering er mange steder sket i tæt samarbejde med kommunens planafdelinger. Det betyder at den fysiske implementering af planerne vil have direkte indvirkning på kommunernes holdning til nye lokalplaner og deres indhold.

 

Hvis du som ejendomsudvikler forstår en kommunens klimaplan og dens fremtidige implementering, vil du i de kommende år kunne spare meget tid og penge på dit planlægningsarbejde og dialog med planafdelinger. Hvis du tror at det kun handler om bæredygtige materialer og lidt biodiversitet, kan du til gengæld se frem til en række udfordrende år.

Mikrotrends – Senior Motionister

Udgivet d. 6 marts 2023

Kommuner og ejendomsudviklere har længe haft fokus på de nationale megatrends i forhold til byudvikling. Der er en række grundlæggende elementer i den nationale og internationale socioøkonomiske udvikling som vil styre byudviklingen igennem de næste årtier. Dette er blandt andet elementer såsom en stigende gennemsnitsalder, øget søgning mod større byer, stigende følelse af ensomhed, grøn omstilling osv. I Datic er de emner altoverskyggende i forhold til at skabe bæredygtige byer. I arbejdet med at gøre omstillingen håndterbar og mere målrettet, arbejder vi i stigende grad med mikrotrends. Mikrotrends tager udgangspunkt i de skjulte subkulturers ønsker, der til tider forsvinder, når der i byudvikling males med den brede pensel.


Vi interviewer halvårligt 3.000 husstande om deres boligønsker og kombinerer det med en række andre livsstilsspørgsmål. Dataene fusionerer vi med en lang række andre datakilder såsom skatteoplysninger, formue, antallet af biler, indkøbsvaner, husstandssammensætning, uddannelse, tilknyt til arbejdsmarkedet osv. Den samlede data gør os i stand til at beregne på 2,8 mio. husstande i Danmark og deres flyttemønstre…

Bæredygtighed og lejeboliger

Udgivet d. 4 november 2022

Bæredygtighed har en betydning for alskens beslutninger. Der tænkes over bæredygtighed når man vælger bolig, når man køber bil og mange andre forbrugsvarer. Derfor er mange også rigtig interesserede i hvordan de forskellige markeder forholder sig til bæredygtighed, og om bæredygtighed i sidste ende har en endegyldig betydning for villigheden til at betale mere for en vare. 

 

Men hvad er bæredygtighed egentlig? Forståelsen af ordet varier alt afhængig af konteksten. Nogen bruger ordet i forhold til bæredygtige materialer, CO2-aftryk, regnvandshåndtering og energi, hvor andre bruger det om sociale og økonomiske forhold ved bosætning. Samtidig er der ofte ingen skala på begrebet, hvilket betyder, at benyttelsen af betegnelsen ”der er tænkt bæredygtighed ind i byggeriet” ofte er ikke-sigende før det yderligere forklares. Bæredygtighed i byggeri kan f.eks. være hvis der tiltænkes cykelparkering ved ejendommen og man derved opfordrer til at mindske biltrafik…

Den tætte by

Udgivet d. 8 februar 2022

I løbet af de sidste to år med Covid-19 der fyldte verdenen rundt, har vi lært, at afstand mellem mennesker til tider kan være en ganske god idé. Man er blevet vant til skilte såsom: “Husk to meters afstand”, “Max. 40 personer i lokalet”, “Hver anden stol må ikke benyttes”. Derudover beretter ejendomsmæglere om, at husstande flytter fra byerne og ud på landet hvor der er luft. Væk fra trængsel og ud hvor der er plads, er altså en tendens der både sås ved pandemien, men som også observeres i boligbranchen. Men hvor i Danmark bor vi egentlig tættest? Og hvor er der flest mennesker på mindst plads? Vi har ønsket at undersøge vores undren vha. vores datasystem.

 

Man kan ikke svare på spørgsmålet uden at definere hvor stort et område man ønsker at kigge på? Så lad os starte med zoom ud…

Overblik over artikler