Klimaplaner og den fysiske planlægning.

Fra visioner og strategier til fysiske rammer

Klima og miljø vægter tungt i kommunernes beslutninger omkring byudvikling.

 

Hvis ejendomsbranchen skal gøre sig relevante, skal de indse at deres rolle handler om langt mere end valg af bæredygtige materialer.

 

96 ud af 98 kommuner har nu udarbejdet en klimaplan. Produktionen af planen og den kommende implementering er mange steder sket i tæt samarbejde med kommunens planafdelinger. Det betyder at den fysiske implementering af planerne vil have direkte indvirkning på kommunernes holdning til nye lokalplaner og deres indhold.

 

Hvis du som ejendomsudvikler forstår en kommunens klimaplan og dens fremtidige implementering, vil du i de kommende år kunne spare meget tid og penge på dit planlægningsarbejde og dialog med planafdelinger. Hvis du tror at det kun handler om bæredygtige materialer og lidt biodiversitet, kan du til gengæld se frem til en række udfordrende år.

 

Klimaplanerne omhandler grundlæggende tre elementer; reducering af co2, mere natur og biodiversitet og arbejdet med at reducere virkninger fra ændringer i klimaet som sol, vand og vind. Størstedelen af implementeringen af de ambitiøse mål er fysiske og har derfor i høj grad indflydelse på ejendomsudvikling og byplanlægning.

 

Klimaplanerne er visioner der binder både miljø, klima og social bæredygtighed sammen. Hvis eksempelvis co2 fra transport skal minimeres er det vigtigt at forstå hvilke boliger og virksomheder der er hvor i kommunen, og hvordan de spiller sammen med offentlig transport, servicetilbud, sundhed, nuværende ressourcer og eksisterende og kommende natur.

 

Det bliver de projekter der har evidens for deres positive påvirkning i et område eller for kommunen som helhed der får opmærksomheden og vil opleve en mere smidig planproces og herunder en kortere afklaringsfase.

 Andre må vente til de har styr på data.

 

Hvis du har behov for at få skabt bro mellem dine udviklingsprojekter og kommunens klimaplan, kan vi i Datic hjælpe. Vi kan skabe et fælles sprog mellem udvikling og forvaltning og derigennem spare dit projekt for omkostninger og unødig tidsforbrug.

 

Ring til DATIC: 

Jesper Wagner, partner (t: 53 69 55 19, m: jw@datic.dk) 

Kamilla Kinimond Engelbrecht, partner (20669905, m: kk@datic.dk)