God byudvikling starter med data og inddragelse

Aktuelt

Læs her om hvad vi går og arbejder med. Du er også velkommen til at dykke ned i nogle af vores redskaber til strategisk byudvikling og se om der er noget du kan bruge.
sustain

Nov – 2022
Hvilken værdi har tillægger lejere bæredygtighed når der skal vælges bolig?

Læs mere her

samarbejde

Sep -2022
Hvordan optimeres samarbejdet mellem kommuner og ejendomsudviklere mest effektivt?

Læs mere her

ai

Maj -2022
Vi har sat vores kunstige intelligens til at kigge på herlighedsværdi på vejniveau.

Læs mere her

dens

Feb – 2022
I en postcorona tid hvor alle stadig tænker på afstand og god plads: Hvor i Danmark bor vi tættest?

Læs mere her

udviklingszoner

Dec – 2021
Hvordan skal en kommune prioritere sine udviklingsområder? Data kan hjælpe et stykke af vejen

Læs mere her

6

Sep -2021
Flytter Københavnerne til provinsen? Data fortæller noget andet end medierne.

Læs mere her

3

Aug -2021
Vi er i gang med et ret vildt projekt omkring kunstig intelligens og lejepriser.

Læs mere her

4

Juni – 2021
Læs her om vores robot der samler oplysninger om lejepriser rundt om i Danmark

Læs mere her

5

April – 2021
Der bliver bygget de forkerte boliger rundt om i Danmark – og det betyder tomgang.

Læs mere her

Hand holding magnifying glass and looking at house model, house selection, real estate concept.

April – 2021
Se vores værktøj til beregning af den fremtidig boligefterspørgsel i en kommune eller område

Læs mere her

7

Jan – 2021
Hvor forskellige er de enkelte kommuner og hvad betyder det for byudvikling?

Læs mere her

8

Dec – 2020
Hvordan måler man den økonomiske bæredygtighed i en kommune?

Læs mere herOm DATIC

Datic er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om strategisk byplanlægning med udgangspunkt i data, proces og analyser.

Metodisk kombinerer vi data og byudvikling.
Vi har data der giver overblik over målgruppers efterspørgsel (både de interne i den konkrete kommune og potentielle tilflyttere) på den næste bolig og vi kan visualisere flyttemønstre, der giver et billede af hvem – og hvor tilflyttere kommer fra.
Vi kigger ikke kun på dem, som kan betale mest i leje eller ved ejerlejligheder, men på alle borgernes behov.
 
Denne information omsætter Datic så kommunen eller en ejendomsudvikler har et fundament til at programmere udviklingsprojekter rigtigt – Så eksempelvis nærområdet kan tegnes og planlægges ud fra bl.a. de potentielle målgruppers behov.
Data kan ligeledes bruges som et fællessprog i den indledende dialog forvaltning/byråd og udvikler imellem.

.

Mød os

Kamilla Kinimond
Direktør og Partner
T: 20 66 99 05
M: kk@datic.dk

Kernekompetencer:
// Visions- og strategiprocesser
// Forandringsledelse
//Inddragende facilitator
// Planprocesser i strategisk byplanlægning

Kamilla er uddannet cand. arch og har 10 års erfaring med byplanlægning i  kommunalt regi. 

Foruden en bred erfaring med planprocesser både inden for strategisk planlægning og lokalplanlægning, arbejder Kamilla også med procesledelse – Herunder inddragelse til strategiske forløb om byudvikling med forvaltninger og byråd samt den pågældende kommunes borgere og interessenter.

Jesper Wagner
Partner
T: 53 69 55 19
M: jw@datic.dk

Kernekompetencer:
// Databehandling
// Dataindsamling
// Formidling

Jesper har en CBA i strategisk lederskab fra AVT Business School. 

Jesper har siden 2014 arbejdet med behandling og formidling af data omhandlende skæringspunktet mellem kommuner og borgernes boligønsker op i mod investorers og ejendomsudvikleres forretningsstrategi. 

Andreas Aagaard
Analytiker
T: 27 59 91 41 
M: aa@datic.dk

Kernekompetencer:
// Databehandling
// Beregning af efterspørgsel

Andreas er analytiker og læser sideløbende økonomi på Aarhus Universitet. Andreas har med udgangspunkt i statistiske metoder specialiserer sig indenfor studiet af individet. Med udgangspunkt i økonomisk-sociologisk vinkel, arbejder Andreas med at måle fremtidig efterspørgsel på boligmarkedet. 

Kenneth Andersen
Analysechef
T: 29 29 09 69
M: ka@datic.dk

Kernekompetencer:
// Database
// Udvikling
// Dataanalyse og formidling

Kenneth er ansvarlig for produktionen af Datics analyser samt udvikling af dataløsninger, der kan understøtte bæredygtig byudvikling. Kenneth har en lang erfaring fra analysebranchen og har bl.a. tidligere arbejdet i analysebureauerne AIM Nielsen, GfK og Exometric. 

Christian Pagh
Systemudvikler 
M: cp@datic.dk

Kernekompetencer:
// Database
// A.I.
// Python – udvikling

Christian er ansvarlig for udvikling af Datics databasestruktur samt indsamling af data. Christian har en lang erfaring som udviklere og IT ansvarlig for en række konsulenthuse og finansielle institutioner.

Johanna Sorgenfrei Mac Dalland
Strategisk byplanlægger
M: js@datic.dk

Kernekompetencer:
// Strategisk byplanlægning
// Arkitekturpolitik

Johanna arbejder med strategisk byplanlægning og har en stor forståelse for de økonomiske og politiske elementer der spiller ind i de tidligere faser af et projekt. Johanna færdiggjorde sin bachelor i arkitektur i 2021 og læser politik & økonomi på Aarhus Universitet ved siden af sin stilling hos Datic. 

Hoa Nguyen 
Arkitekt 
M: hn@datic.dk

Kernekompetencer:
// Visionsoplæg til politisk behandling
// Volumenstudier
// Arkitektur og formidling

Hoa er uddannet Cand.Polyt.Arch. fra Aalborg Universitet. Hoa har arbejdet som arkitekt for en række tegnestuer blandt andet AART og Sweco Arkitekter og er specialist i formidling af arkitektur. 

Kommunikationsmedarbejder X
Marktingsansvarlig
M: – kommer snart – håber vi!

Kernekompetencer:
// Online kommunikation
// PR
// Formidling af data

Vi søger en medarbejder der kan hjælpe os med vores mange kommunikationsopgaver. Du får ansvaret for vores pr og marketing og skal blandt udarbejde pressemeddelelser og sikre at vi er synlige online. Er du vild med ord, synes det byggede miljø er spændende og vil være med til at skabe bæredygtige byer, så send en ansøgning: kk@datic.dkKommuner og byudvikling

Strategisk byledelse – og strategisk planlægning handler om at kende de delelementer en kommune er gjort af. Det handler også om at kende sit potentiale for vækst så de offentlige investeringer kan følge med den strategiske byudvikling.
Ved brug af data kan der skabes et fælles sprog politikere og forvaltning i mellem, så den strategiske byudvikling er i spil både på visions- og på det operationelle niveau. 
Data skaber det overblik over målgrupper (og målgruppers behov), priser og det samlede potentiale, der skal til for at der kan fokuseres på krav til kvalitet af arkitektur og byens rum. 

 

 

Dilemmaer i byudvikling

// Hvordan sikrer man blandede byer sammen med investorer?
// Kan man programmere udviklingsprojeker så det matcher målgruppers behov og krav – og giver noget tilbage til byen?
// Hvordan sikrer man at de offentlige investeringer, er afstemt med den strategiske byudvikling?
// Hvordan sikrer man en god inddragelsesproces, når der er noget på spil?

 
Vi hjælper med

Data
Vi leverer et solidt beslutningsgrundlag for kvalificeret byudvikling.
Med baggrund i data fra vores forskellige datakilder, hjælper vi med en analyse af muligheder, målgrupper og priser.

Facilitering
Vi formidler data og viden via oplæg og faciliterede workshops så beslutningshavere får data ‘gennem hænderne’ og mulighed for at arbejde med data i et anerkendende rum – hvor formålet er at omsætte data til handling
Vi tilrettelægger og afholder borgermøder, der sikrer en god inddragelse. 

Strategiarbejde
Når retningen er sat, skal data føres ud i livet. Vi hjælper med at videreføre handling til  strategier som bosætnings- eller planstrategier samt  konkret planlægning herunder temarevisioner i kommuneplanlægning for strategisk byudvikling.

Planrådgivning
Vi har solidt kendskab til planloven og løser planopgaver inden for lokalplanlægning og kommuneplanlægning. I planprocesser kan vi lige så bistå med høringsmateriale, byrådsindstillinger samt dialog med borgere/politikere og udviklere.
Ejendomsudviklere og byudvikling

Ved brug af data kan du skabe et fælles sprog med politkere og administration i en kommune. I gennem en fælles forståelse af et projekt eller en kommunes udfordringer, kan du hurtigere udforme dit projekt så det giver mest værdi for alle; både borgere, politkere og dig som udvikler. 

Dilemmaer i ejendomsudvikling

// Hvordan holder man et borgermøde uden at det ender i ekstra omkostninger til projektet?
// Hvordan fremmer man tidsmæssigt et projekt hos forvaltningen og politisk? 
// Kan man skabe blandede byer med billige boliger og stadig tjene penge?
// Hvordan sikrer man at udviklingsprojekter er i overensstemmelse med en kommunes fortælling og vision?

 
Vi hjælper med

Data
Vi leverer et solidt beslutningsgrundlag for kvalificeret byudvikling.
Med data fra flere forskellige kilder sikrer vi at forudsigelser om fremtidig efterspørgsel bygger på et realistisk fundament af aktuel data om salgs- og lejepriser.

Dialog med kommuner
Vi hjælper med at sikre optimale betingelser for dit projekt i den kommunale behandling. Vi skaber et fælles sprog gennem data og hjælper med at forstå udviklings- og tilpasningsmuligheder inden for de kommunale rammer.

Planrådgivning
Som rådgiver for udviklere varetager vi dialogen med forvaltninger, og sikrer at projektet bliver klart til igangsætning og lokalplanlægning. Vi har solidt kendskab til planloven og løser planopgaver inden for lokalplanlægning og kommuneplanlægning. I planprocesser kan vi lige så bistå med høringsmateriale, byrådsindstillinger samt dialog med borgere og politikere.

Skal vi også hjælpe dig?