strategisk byplanlægning
med udgangspunkt i
data, proces & analyser

Datic er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om strategisk byplanlægning med udgangspunkt i data, proces og analyser. 

Vi leverer analyser lige fra den mindre og hurtige rapport, der opfylder et her-og-nu behov for viden,til de større analyser, 

hvor vi kommer hele vejen rundt og får belyst en problemstilling med et 360 graders view.


Metodisk kombinerer vi data og byudvikling.


Det sikrer vores analyseteam, der er bredt sammensat dækkende forskellige discipliner:

Strategisk byudvikling

Arkitektur

Forståelse for økonomiske og politiske elementer

Forståelse for analyse og statistik.

Vi hjælper med

RÅDGIVER OM STRATEGISK BYPLANLÆGNING
data & byudvikling
viden & data om kommunen
data om efterspørgsel
fællessprog mellem forvaltning/byråd & udvikler

Vi hjælper både kommuner, ejendomsudviklere og andre der kunne være interesserede i at få hjælp til datadreven strategisk byudvikling. Er du interesseret i at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig, så kontakt os.

Projekter

projekt 1: social bæredygtighed

Når byudvikling understøtter en social bæredygtighed

I forbindelse med udvikling af et projekt tæt på bymidten af en forstadskommune, ønskede vores kunde at forstå efterspørgslen samt projektets påvirkning af området. Kunden ønskede at være klædt godt på til dialog med forvaltning og politikere, og ønskede samtidig data på hvad der konkret var behov for at blive bygget…

Projekt 2: sundhed

Når et områdes udviklingspotentiale ligger i sundhed

I forbindelse med fortætning i et attraktivt byområde, ønskede kunden at styrke projektets bidrag til social bæredygtighed. Kunden havde et oprigtigt ønske om at skabe bæredygtige byer, men måtte samtidig forholde sig til projektets økonomiske virkelighed og begrænse udgifter ved eventuelle tiltag…

Asset 8

Projekt 3: sund aldring

Demografiske sammenhænge i byplanlægning

Med afsæt i en budgetaftale var det politisk vedtaget, at kommunen skulle gennemføre en analyse, der skulle afdække hvilke behov og ønsker fremtidens seniorer og ældre havde til bosætning. Bolig- og behovsanalysen skulle danne grundlag for en samlet og langsigtet strategisk plan for udviklingen af boliger til seniorer og ældre…

Projekt 4: målgrupper

Projektudvikling med fokus på målgruppers behov

I forbindelse med et offentligt udbud af en grund ønskede vores kunde en foranalyse af stedets potentialer, dels for at vinde udbuddet til laveste pris men også for at kunne have en kvalificeret dialog med deres arkitekter, så projektet blev skitseret til de konkrete målgruppers behov samt i overensstemmelse med de politiske strategiske…

Artikler

Mikrotrends – Senior Motionister

Kommuner og ejendomsudviklere har længe haft fokus på de nationale megatrends i forhold til byudvikling. Der er en række grundlæggende elementer i den nationale og internationale socioøkonomiske udvikling som vil styre byudviklingen igennem de næste årtier...

klimaplan

Klimaplaner og fysisk planlægning

96 ud af 98 kommuner har nu udarbejdet en klimaplan. Produktionen af planen og den kommende implementering er mange steder sket i tæt samarbejde med kommunens planafdelinger. Det betyder at den fysiske implementering af planerne vil have direkte indvirkning på kommunernes holdning til nye lokalplaner og deres indhold.

Den tætte by

I løbet af de sidste to år med Covid-19 der fyldte verdenen rundt, har vi lært, at afstand mellem mennesker til tider kan være en ganske god idé. Man er blevet vant til skilte såsom: “Husk to meters afstand”, “Max. 40 personer i lokalet”, “Hver anden stol må ikke benyttes”...