Mikrotrends – Senior Motionister

Fra megatrends til diversitet byudvikling

Kommuner og ejendomsudviklere har længe haft fokus på de nationale megatrends i forhold til byudvikling. Der er en række grundlæggende elementer i den nationale og internationale socioøkonomiske udvikling som vil styre byudviklingen igennem de næste årtier. Dette er blandt andet elementer såsom en stigende gennemsnitsalder, øget søgning mod større byer, stigende følelse af ensomhed, grøn omstilling osv. I Datic er de emner altoverskyggende i forhold til at skabe bæredygtige byer. I arbejdet med at gøre omstillingen håndterbar og mere målrettet, arbejder vi i stigende grad med mikrotrends. Mikrotrends tager udgangspunkt i de skjulte subkulturers ønsker, der til tider forsvinder, når der i byudvikling males med den brede pensel.


Vi interviewer halvårligt 3.000 husstande om deres boligønsker og kombinerer det med en række andre livsstilsspørgsmål. Dataene fusionerer vi med en lang række andre datakilder såsom skatteoplysninger, formue, antallet af biler, indkøbsvaner, husstandssammensætning, uddannelse, tilknyt til arbejdsmarkedet osv. Den samlede data gør os i stand til at beregne på 2,8 mio. husstande i Danmark og deres flyttemønstre.


Vi får vores system til at analysere data igennem fra en række forskellige vinkler og resultatet er en række subgrupper som hver er ens i forhold til deres ønsker til næste bolig. Der er ca. 700.000 personer der flytter om året, og af dem ender ca. 360.000 i en lejlighed, ca. 240.000 i villa og ca. 90.000 i et rækkehus. Når vi arbejder med mikrosegmenter er størrelserne fra 3.500 (0,5%) til 35.000 (5%) flytninger om året.


Et eksempel på et sådan mikrosegmentet er Senior Motionisterne.

Gruppen består af både singler og par i alderen 65+ og har en stor interesse i sport og motion. De er fællesskabssøgende, men det vigtigste element er muligheden for at dyrke motion og/eller sport sammen med andre. De vil gerne være en del af et fællesskab med kultur og fællesspisning, men motion såsom løbe-/cykelklubker eller lignende er det centrale i deres ønsker. Motionsrum er derfor et centralt og vigtigt rum i forhold til deres valg af kommende bolig.


Baseret på deres formue og forbrug, er seniormotionisterne et segment fra mellemklassen hvor betalingsevnen og viljen ikke er blandt de højeste, men de har en fornuftig økonomi.


Selv om mikrosegmentets størrelse er på ca. 5% af alle husstande i Danmark, udgør de kun omkring 1,5% af alle årlige flytning. Dette skyldes, at mikrosegmentet langt sjældnere flytter end gennemsnittet gør. Da denne gruppe ikke bliver betjent i dag, vil man dog have mulighed for få dem til at udskyde deres flytning, og samle til pulje, hvis man kan tilbyde det de efterspørger.


Da denne gruppe nok føler sig yngre end de er, vil de ikke nødvendigvis bo sammen med andre på samme alder. 60% ønsker at bo i et område med en blandet sammensætning af beboere og kun 16% ønsker at naboerne er samme sted i livet som dem selv.


Vores analyse viser, at målgruppen ikke er spredt ligeligt udover Danmark. Der er med andre ord områder i Danmark hvor der findes større koncentrationer af gruppen og hvor det derfor vil være mere hensigtsmæssigt at bygge til dem.


Senior Motionisterne er blot et af mange mikrosegmenter, som har indflydelse på byudviklingen. I byudvikling er det nemlig de små subgrupper og deres boliger der øger diversiteten og medvirker til at skabe den robuste og interessante by