Fremtidige boligefterspørgsel


Vi har godt styr på de 2,8 mio. husstande i Danmark mht. indkomst, uddannelse, familiesammensætning etc. Vi har også ret meget data omkring deres flyttemønstre og deres ønsker til deres fremtidige bolig.


Det er altid interessant at se efterspørgslen for eksempelvis rækkehuse eller lejligheder et specifikt sted. Dataen giver dog også mulighed for at sammeholde det nuværende boligudbud i en kommune med borgernes (og tilflytternes) fremtidige ønsker.


Lad os kigge på en tilfældig kommune. Følgende tal er hentet på en specifik kommune men jeg nævner ikke navnet her. Hvis man er virkelige nørdet kan man måske lure hvilken kommune der er tale om, men her kalder vi den bare Kommune x.


En udtræk fra Danmarks Statistisk viser at der pr. 1.1.2021 var følgende boliger i kommunen:


Parcelhuse: 23.536
Rækkehuse: 3.653
Etageboliger: 16.288
Andet: 1.392


2.869 af disse boliger står tomme.
Når vi kører vores datamodeller på kommunen og tager højde for flytninger ind og ud af området, kan vi beregne hvilke typer bolig borgerne vil bo i om 10 år. Der er selvfølgelig flere forudsætninger for at verden kommer til at se sådan ud. Boligerne skal selvfølgelig være tilgængelige, dvs. at der skal være nogle som bygger dem der eventuelt mangler. Hvis de ikke er tilgængelig, så bliver borgerne enten boende eller flytter til andre kommuner. Nogle af borgerne flytter helt naturligt ud af kommunen – og specielt de unge. Dvs. at der i den simple beregning er et større behov for boliger til disse, selvom de reelt ikke bor i kommunen om 10 år.


Vores model er udviklet så vi kan simulere forskellige scenarier. Modellen tager blandt andet højde for til- og fraflyttere, priser samt befolkningsvækst. Beregningerne er ikke tidskrævende men det kræver lidt forberedelse at sætte parametrene.


Vi har valgt at sætte parametrene for Kommune X til at fortsætte den nuværende udvikling mht. til- og fraflytninger samt uændrede sammensætning af borgergrupper i kommunen. Så får vi følgende resultat:


Hvad kan man bruge tallene til?
Som byplanlægger vil det være relevant at kommunens udvikling af boliger stemmer overens med borgernes kommende efterspørgelse. I 1960’erne og 70erne var den store drøm villaen og der var langt fra nok villaer til alle. I dag er billedet væsentlig anderledes men også forskelligt fra kommune til kommune.


Som man kan se på grafen vil der været et underskud af xxx om 10 år. Dette stemmer meget godt med sammensætningen borgerne i kommunen og den nuværende udvikling. Hvis disse boliger ikke bygges, er der en risiko for at nogle af borgerne vil søge mod andre områder