Word word maskinen

Vi får i Datic løbende opgaver hvor vi skal læse en lang række dokumenter for at søge efter nøgleord eller holdninger til et emne.

Fornyelig skulle vi undersøge 20 udvalgte kommuners holdning og interesse for bofællesskaber. Dette krævede at vi skulle læse 20 kommuneplaner samt en række bosætningsstrategier og andre politiske visioner for fællesskaber.

For at gøre arbejdet overskueligt har vi udviklet et lille stykke software i python der kan hjælpe os.

Vi fortæller programmet hvilke søgeord eller sætninger vi leder efter. Det læser alle dokumenterne igennem og returnere en rapport med uddrag af teksten de steder hvor søgeordene findes. Det gør det nemt og overskueligt i udarbejdelsen af rapporter og kan samtidig hurtigt måle hvilke kommuner hvor et given emne er vigtigst.

Hvilke kommuner har eksempelvis ældreboliger som et vigtigt element i deres bosætning? Eller hvad med bæredygtighed eller parcelhuse?

Vi har endnu ikke givet vores lille hjælper et navn, så indtil videre hedder den Word Word maskinen.