Ud af København


Artiklen ”Flere flytter fra København” i Politiken i marts 2021 har sat gang i en række kommuners overvejelser om at øge tiltrækningen af udflytterne til deres kommune.


Grundtesen i artiklen og en række tilsvarende artikler og medieindslag i samme periode er, at corona har gjort, at man nu vil ud af byen og have luft. Kommunerne på Sjælland ser nu et stort uforløst potentiale og underbygger påstanden med at udflytningen fra København steg løbende og tog et ekstra hop med ca. 10% fra 2019 til 2020.


Når man kigger på andelen af udflyttende københavnere i forhold til det samlet antal tilflyttere til en kommune, at disse kun udgør under 20% i de midt- og vestsjællandske kommuner. (kort 1). Man kan derfor argumentere at i forhold til volumen, fylder udflyttere fra københavn måske langt mindre end eksempelvis tilflyttere fra nabokommuner.

Nu er det jo korrekt at der flyttede 10% flere ud af København i 2020 end i 2019. I absolutte tal er det en stigning på 4.569 personer. Et oplagt spørgsmål kunne være:”Hvor er disse så flyttet hen?” Hvem er det som klarer sig godt i forhold til tiltrækning?

Her er det vigtigt at holde sig for øje at vi i hele Danmark fra 2019 til 2020 flyttede 10% mere over kommunegrænser. Dvs. at den samlede andel af Københavnere er altså ikke steget. Der er med andre ord måske flere tilflyttere fra København, men der er tilsvarende flere fra nabokommunerne.

På kort 2 har vi illustreret hvem der har øget deres procentdel af Københavnere og fra 2015 til 2020. Glostrup, Hvidovre og Gentofte har fået en mindre andel Københavnere, og det er kun Faxe, Roskilde, Furesø og Hørsholm der har øget tiltrækningen med mere end 3%.

Hvad kan man bruge tallene til?

Det gælder om at forholde sig kritisk til tal omkring tilflyttere fra København. Selvom det absolutte tal af udflyttere fra København er højt, vil der for de fleste kommuners vedkommende være andre kilder der er mere vigtigere og bør prioriteres højere i forbindelse med bosætningsstrategier. I en periode hvor priserne i København er steget væsentligt og mange har talt om udflytning, er der kun få som har øget andelen af Københavnere over 3%. Det vil uden tvivl være andre kilder hvor man som kommune kan øge andelen og det absolutte tal bedre end ved jagten på Københavnerne.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *