Folkekirken og biodiversitet

Grøn omstilling i Folkekirken

Folkekirken er landets 2. største grundejer med områder som skove, marker, sommerhusområde og selvfølgelig kirkegårde. Folkekirken er i fuld gang med en grøn transformation og biodiversitet er derfor et vigtigt fokuspunkt i dette arbejde. En række af de grønne tiltag er i sig selv simple at måle på; bruges der mindre gift, mindre varme, mindre kørsel m.m. Men der er også en række tiltag, såsom arbejdet med biodiversitet og omlægning af arealer der både er mere kompleks at måle samt tids- og omkostningstung.

 

Datic har hjulpet Odder Kirke med at måle på de grønne tiltag på kirkens arealer. 

 

Ved at analysere luftfoto, taget i det infrarøde stråleområde (near infrared), er det muligt både at måle udviklingen i det grønne areal, samt ændringer i biodiversiteten. Vi har i Datic udviklet et simpelt redskab der gør det nemt at billedbehandle og analysere et område, hvorved jordejere nemt kan se udvikling og bruge det i strategier for videre arbejde med ESG.

 

 

Over de seneste 3 år har Odder Kirke omlagt ca. 3.200 m2 af deres areal på kirkegården fra stier til natur. Det er en stigning på 13% af det organiske areal. Dette betyder at hele 88% af arealet i 2022 var organisk.

 

Kirkegården havde allerede inden tiltagene en høj biodiversitet. Dette er måske i sig selv ikke overraskende for en kirkegård med forskellig beplantning på de individuelle grave. Over perioden 2018 til 2022 har biodiversiteten haft mindre tilbagegang hvilket dog kan skyldes selve omlægningen af arealet.

 

Rapporten har sat tal på transformationen og gjort dokumentationen for indsatsen nemmere. Det er samtidig nu muligt at følge den videre udvikling og se hvilke tiltag der virker og hvilke der skal genovervejes.

 

“Rapporten viser, at det vi gør også virker” siger menighedsrådsformand Ann Dahy og fortsætter, “Vi har jo en forpligtelse til at leve op til GRØN KIRKE konceptet og dermed bakke op om det nationale initiativ i Folkekirkens Grønne Omstilling. Datic hjælper os med at dokumentere at de strategiske målsætninger og ressourceforbruget giver resultater” 

 

 

Har du lyst til at se vores værktøj eller se rapporten for Odder Kirke kan du skrive her: bio@datic.dk

 

 

Du kan også læse mere om Odder Kirkes grønne tiltag her: https://www.odderkirke.dk/kirkegaardene/groenne-tiltag