Målbar biodiversitet

Fra natur til tal

Igennem de seneste 6 måneder har vi i Datic arbejdet med et simpelt og effektivt redskab til måle på biodiversitet for et område.

 

Ved brug af luftfoto taget med infrarød (CIR) kombineret med billedbehandling, er det muligt at måle og følge udvikling af biodiversitet over en årrække.

 

Metoden er oprindelig udviklet og testet af en række internationale universiteter i arbejdet med at måle på skovdrift og landbrug. Ved at vurdere forskelligheden i det infrarøde lys et område udsender, er det muligt at estimere forskelligheden i de planter der er tilstede og derved forudsætningerne for den samlede forskellighed i biodiversiteten.

 

Redskabet kan ikke identificere specifikke arter eller mobil natur, men giver et validt billede af variationen, mængden af det organiske på arealet og udviklingen over tid. Metoden kan naturligvis ikke overflødiggøre brugen af biologer men den giver grundejere et vigtigt redskab til at skabe overblik og hjælpe med at prioritere hvor det vil være relevant at benytte biologer i arbejdet med at analysere og øge biodiversiteten. 

 

Send dine kontaktoplysninger til bio@datic.dk og modtag et eksempel på en rapport eller få udarbejdet en analyse for en af dine egne arealer.